Mreža DKC_HR strateško planiranje u Hvaru

Od 14.-17. listopada u gradskoj Loggi na Hvaru održano je strateško planiranje Mreže društveno kulturnih centara (DKC-HR).
Mreža je osnovana u svibnju 2020. godine u Zagrebu na inicijativu više saveza udruga, platformi i udruga koji zagovaraju uspostavu institucionalnog okvira za društveno-kulturne centre, su-upravljaju postojećim društveno-kulturnim centrima i razvijaju modele civilno-javnih partnerstava u kulturi.
U random vikendu održana je radionica planiranja, definiranja tema i prioriteta djelovanja DKC HR, analizirali su se prioriteti/specifični ciljevi i operacionalizacija specifičnih ciljeva (2022.-2025.) te se dogovaralo o daljnjim koracima i evaluaciji čitavog procesa. Aktivnost je održana u sklopu projekta Kulturna politika odozdo – Od dobrih praksi društveno-kulturnih centara do održivog okvira za sudioničko upravljanje.

Članice Mreže DKC HR su:
art radionica lazareti # art workshop lazareti Dubrovnik
Forum udruga nezavisne kulture – FUNK Koprivnica
Platforma Doma mladih, Split
KAoperativa, Karlovac
Clubture network, Zagreb
Savez udruga Molekula, Rijeka
Operacija grad, Zagreb
Rojcnet – portal za stanovnike Rojca i njihove goste, Pula
Platforma, Hvar, Hvar