PLATFORMA HVAR

Udruga Savez Platforma Hvar osnovana je 2016. godine u gradu Hvaru. Djelovanje smo započeli kao građanska inicijativa koja zagovara otvaranje prvog društveno kulturnoga centra u gradu Hvaru, s ciljem obogaćivanja društveno-kulturnog života na otoku pogotovo zimi. Od tada do danas kreiramo bogat društveno-kulturni sadržaj za sugrađane i otočane.
2018. godine uspješno smo prijavili svoj prvi EU projekt DKC: Plan K i time ostvarili sufinanciranje u iznosu od 769.766,14 kuna iz Europskog socijalnog fonda. Partneri na tom projektu bili su važni akteri na društveno kulturnoj sceni Hvara: Dramski studio mladih Hvar, Festival mediteranskog filma Split, Grad Hvar, Gradska knjižnica i čitaonica Hvar, Lag Škoji, Udruga Pjover. Okosnica projektnih aktivnosti bile su edukacije i umrežavanje koje smatramo ključnim u izgradnji povjerenja među udrugama, jedinicama lokalne samouprave i građanima.


U sklopu projekta adaptirai smo gradski prostor koji je projektni partner Grad Hvar dao na korištenje u svrhu provedbe projekta te je ujedno sufinancirao adaptaciju. FABRIKA 35 je, kao prvi društveni prostor u gradu Hvaru, otvorila svoja vrata na ljeto 2019. svim udrugama i aktivnim građanima koji trebaju prostor za rad i provođenje svojih društveno kulturnih programa i aktivnosti. Riječ je o multifunkcionalnom prostoru koji se može prilagođavati potrebama korisnika te polako, ali sigurno postaje mala tvornica kulturnog života u gradu Hvaru tijekom cijele godine.
Motivirani željom za povezivanjem i jedinstvenim mjestom oglašavanja događanja na otoku izradili smo interaktivni web kalendar događanja za cijeli otok Hvar dostupan na www.planhvar.com. Posebnost ovog kalendara je mogućnost samostalnog unosa događanja svim organizatorima na otoku. Kalendar ima mogućnost pretraživanja prema mjestu održavanja događanja, što svakom gradu i općini daje vlastiti kalendar.