DKC: Plan K

Nositelj:
Savez Platforma Hvar

Partneri:
Grad Hvar, LAG Škoji, Udruga Pjover, Gradska knjižnica i čitaonica Hvar, Dramski studio mladih Hvra, Festival medteranskog filma Split

Trajanje projekta:
29.listopada 2018. – 29. travnja 2020.

Vrijednost projekta: 769.766,14 HRK

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a bespovratna sredstva odobrena su na Pozivu na dostavu projektnih prijedloga Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi, raspisanom s ciljem razvoja dobrog upravljanja u kulturi jačanjem suradnje organizacija civilnog društva i javnog sektora.

Cilj je projekta “DKC: Plan K” bio je doprinijeti razvoju povjerenja između Grada Hvara, organizacija civilnoga društva i građana u svrhu zajedničkog djelovanja u društveno kulturnom životu grada i otoka Hvara.

Aktivnosti projekta bile su:

  • Edukacije za udruge, Grad i građane o upravljanju projektnim ciklusom u društveno kulturnim projektima te o sudioničkom upravljanju
  • Edukacija udruga i građana o funkcioniranju, nadležnosti i financiranju Grada
  • Otvaranje co-working prostora za provođenje društveno kulturnih programa i aktivnosti udruga i građana, u gradskom prostoru Grada Hvara. Prostor “FABRIKA 35” je multifunkcionalan i opremljen za održavanje sastanaka, skupština, radionica, izložbi, projekcija filmova, predavanja, javnih rasprava i ostalih aktivnosti.
  • Osmišljavanje i implementacija modela suradnje između Grada i Saveza pri kreiranju i provedbi društveno kulturnog sadržaja.
  • Izrada interaktivnog web kalendara za objavu društveno kulturnih događanja, www.planhvar.com
  • Osmišljena i realizirana knjižica i mapa gradskih priča i legendi, od materijala prikupljenih od građana.
  • Realiziran pop-up društveno kulturni centar „Serum, antihibernacijsko cjepivo“ na temu nastajanja i postojanja dkc-a u Hrvatskoj.